08.12.2017 Przetarg nieograniczony - „ Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego”.
 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP

...............................................................................................................

 

30.10.2017 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów 
Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

...............................................................................................................

 

12.10.2017 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową przystosowaną do opróżniania pojemników na śmieci i transportu śmieci dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne - pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Pytania i odpowiedzi
6. Informacja o zmianach

7. Specyfikacja ze zmianami zaznaczonymi niebieską czcionką
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Zawiadomienie o wyborze oferty
10. Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik

...............................................................................................................

 

11.05.2017 Przetarg nieograniczony Zakup, dostawa oraz montaż kompletnej linii do odwadniania osadów ściekowych 
z prasą ślimakową dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne - pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 
7. Zawiadomienie o wyborze oferty
8. Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty

...............................................................................................................

07.04.2017 Przetarg nieograniczony - Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika OBF na wiatę gospodarczą.

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik - przedmiar robót
4. Załącznik - specyfikacja techniczna
5. Załącznik - projekt wykonawczy
6. Formularze edytowalne - pobierz plik
7. Ogłoszenie UZP
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Wniosek o przedłuzenie terminu związania ofertą 
10. Zawiadomienie o wyborze oferty.
11. Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty.

...............................................................................................................................

 

17.03.2017 Przetarg nieograniczony Zakup, dostawa oraz montaż kompletnej linii do odwadniania osadów ściekowych
z prasą ślimakową dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania
2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Formularze edytowalne - pobierz plik
4. Ogłoszenie UZP
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
6. Pytania i odpowiedzi
7. Pytanie i odpowiedź
8. Informacja z otwarcia ofert
9.
Informacja o unieważnieniu

...............................................................................................................