08.12.2017 Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa środków chemicznych: 
do uzdatniania wody pitnej i do technologii oczyszczania ścieków
dla Zakładu 
Komunalnego w Suchej Beskidzkiej, wg Pakietów od nr 3 do nr 6”.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

............................................................................................................................... 

07.12.2017 Zapytanie ofertowe - Zorganizowanie wycieczki do Grecji
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

............................................................................................................................... 

04.12.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów biurowych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

............................................................................................................................... 

27.11.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja

............................................................................................................................... 

21.11.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa palisad oraz prefabrykowanych stopni betonowych
w kolorze 
grafitowym–NOWATOR,  dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

............................................................................................................................... 

17.11.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów nr 1-5.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze nr 1
4. Zawiadomienie o wyborze nr 2
5. Zawiadomienie o wyborze nr 3
6. Zawiadomienie o unieważnieniu nr 1
7. Zawiadomienie o unieważnieniu nr 2

............................................................................................................................... 

14.11.2017 Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa palisad o kolorze grafitowym–NOWATOR 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

............................................................................................................................... 

12.10.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów drogowych sypkich do akcji zimowej 
dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze oferty

............................................................................................................................... 

27.09.2017 Zapytanie ofertowe Remont połączeń technologicznych na odcinku SUW – zbiorniki pokoagulcyjne
w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Załącznik - kosztorys

4. Zawiadomienie o wyborze oferty

............................................................................................................................... 

25.09.2017 Zapytanie ofertowe Wykonanie konstrukcji uzupełniającej i obudowa wiaty blachą stalową fałdowaną, montowaną metodą tradycyjną dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Przedmiar robót
4. Zawiadomienie o wyborze oferty

...............................................................................................................................

30.08.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zestawu pomp wody surowej.  

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Karta charakterystyki
4. Zawiadomienie o wyborze oferty

...............................................................................................................................

03.08.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa oleju opałowego. 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi
4. Zawiadomienie o wyborze

............................................................................................................................... 

22.06.2017 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa materiałów sypkich do robót drogowych. 

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o wyborze

...............................................................................................................................

24.05.2017 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej, 
tj. generatora dwutlenku chloru zgodnie z opisem w specyfikacji.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytanie i odpowiedź
4. Zawiadomienie o wyborze

...............................................................................................................................

05.05.2017 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej, 
tj. generatora dwutlenku chloru zgodnie z opisem w specyfikacji.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Zawiadomienie o unieważnieniu

...............................................................................................................................

07.04.2017 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej,
tj. generatora dwutlenku chloru zgodnie z opisem w specyfikacji.

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Pytania i odpowiedzi
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

...............................................................................................................................