11.10.2018 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Komunalnego.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia oferty
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

10.10.2018 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa środków chemicznych do technologii oczyszczania ścieków.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

10.10.2018 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych
w procesie odzysku R12,
 wraz z załadunkiem z terenu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia oferty
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

11.09.2018 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej 
do technolgii oczyszczania ścieków dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wg pakietów 1-7.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Pytania i odpowiedzi
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Pakiet 1 Zawiadomienie o wyborze 
7. Pakiet 2 Zawiadomienie o wyborze
8. Pakiet 3 Zawiadomienie o wyborze
9. Pakiet 4 Zawiadomienie o wyborze
10. Pakiet 5 Zawiadomienie o wyborze 
11. Pakiet 6 Zawiadomienie o wyborze 
12. Pakiet 7 Zawiadomienie o unieważnieniu oferty

................................................................................................................................................................ 

10.08.2018 Przetarg nieograniczony - Opomiarowanie strefowe sieci wodociągowej na terenie Miasta Sucha Beskidzka.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Załącznik edytowalne cz. 1
4. Załącznik edytowalne cz. 2
5. Załacznik edytowalny cz. 3
6. Załącznik - punkty
7. Załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy
8. Załącznik nr 7 - kosztorys ofertowy
9. Informacja z otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

 

19.07.2018 Przetarg nieograniczony - Opomiarowanie strefowe sieci wodociągowej na terenie Miasta Sucha Beskidzka.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Załączniki edytowalne
4. Kosztorysy ofertowe
5. Przedmiar robót
6. Załącznik - punkty

7. Informacja z otwarcia ofert
8. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

14.06.2018 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych w procesie odzysku R12, wraz z załadunkiem z terenu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia oferty
5. Zawadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

 

30.04.2018 Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa zamiatarki do czyszczenia chodników i ulic z możliwością podłączenia innych narzędzi dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Pytania i odpowiedzi nr 1
5. Pytania i odpowiedź nr 2
6. Pytanie i odpowiedź nr 3
7. Informacja z otwarcia ofert
8. Zawiadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

26.04.2018 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych
w procesie odzysku R12,
 wraz z załadunkiem z terenu Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

 

06.04.2018 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 i ul. Za wodą 37 - do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

 Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o wyborze oferty

..................................................................................................................................................................

 

27.02.2018 Przetarg nieograniczony - Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 i ul. Za wodą 37 - do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Pytania i odpowiedzi
5. Pytania i odpowiedzi cz. 2
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
8. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

05.02.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek, zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Za wodą 37 - do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego.  

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne

4. Informacja z otwarcia ofert
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

25.01.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 
 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

 

16.01.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie
5. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................

 

02.01.2018 Przetarg nieograniczony - Całoroczna usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania 
osadów ściekowych, skratek , zawartości 
piaskowników oraz osadów z klarowania wody metodą R 3 wraz z załadunkiem 
z terenu oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej 
ul. Wadowicka 4 
i ul. Role 133- do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego. 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja
3. Formularze edytowalne
4. Ogłoszenie UZP
5. Informacja z otwarcia ofert
6. Zawiadomienie o unieważnieniu

..................................................................................................................................................................