Oczyszczalniakoszenie

16.04.2024 - 
Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i ekektronicznych - link

04.03.2024Kolejnym pojazdem, o który wzbogacił się Zakład Komunalny w ostatnim czasie, to fabrycznie nowy pojazd  marki Toyota Proace City MY22, spełniający normy emisji spalin Euro 6. Zamówienie na zakup i dostawę samochodu dostawczego typu VAN prowadzone było w formie zapytania ofertowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 15 grudnia 2023r. została wybrana oferta złożona przez Auto Podlasie Sp. z.o.o. z Bełchatowa. Zakup w całości, tj. w kwocie 116 030,82 zł brutto został sfinansowany  ze środków własnych Zakładu.

Toyota Proace City typu Van został przekazany do Działu Wodociągów jako samochód techniczny dla brygady sieciowej i wykorzystywany będzie do realizacji zadań  związanych z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Samochód  tzw. blaszak w formie zamkniętej zabudowy umożliwia przewóz 3 osób a część transportowa może być wykorzystywana do transportu materiałów i sprzętu służącego do doraźnych działań związanych z utrzymaniem sieci wod.-kan. Stosunkowo  niewielkie wymiary zewnętrzne pozwalają na szybkie nim dotarcie nawet w najbardziej odległe i trudno dostępne rejony Miasta.

Toyota 2


20.02.2024
 - W dniu 20.02.2024r. flota Zakładu Komunalnego powiększyła się  o  specjalistyczny pojazd służący do odbioru nieczystości stałych marki Renault D12 LOW P4X2, spełniający normy emisji spalin Euro 6. Wykonawca został wyłoniony w  prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów” na, który to wpłynęła jedna oferta, złożona przez GP Truck Trading s.c. Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela spełniająca wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Cena dostarczonego pojazdu wyniosła 961 245,00 zł brutto, a zakup został sfinansowany dotacją celową Gminy Sucha Beskidzka w kwocie 500 000,00 zł oraz kwotą 461 245,00 zł pochodzącą ze środków własnych Zakładu. Pojazd posiada zabudowę FARID T1-S9  o pojemności 9 m³ oraz możliwość dużego stopnia zagęszczania odpadów bo aż 6:1, co znacznie zmniejszy ilość koniecznych wizyt na wysypisku lub sortowni. Samochód wyposażony w wiele nowoczesnych funkcji jest w pełni zautomatyzowany, posiada wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa oraz dynamiczny system wagowy.

Smieciarka nowa na www


29.12.2023
 - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej na 2024 rok- link

27.12.2023 - Oferta pracy: Operator oczyszczalni ścieków/elektryk - link

27.11.2023 - Oferta pracy: Ślusarz remontowy, spawacz - link

 

08.12.2023 -W okresie zimowym nie zapomnij o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji wodociągowej

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim Odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić
do zamarznięcia wody w przyłączu lub uszkodzenia wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

 

17.10.2023 - Wymiana wodomierzy. Dział Wodociągów w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej informuje, że prowadzi prace związane z wymianą istniejących wodomierzy u odbiorcy wody na wodomierze z nakładką radiową, która umożliwia zdalny odczyt wodomierza w dowolnym terminie bez konieczności wizyty u Odbiorcy. Termin wymiany zostanie ustalony indywidualnie (dogodny dla Państwa). Wymiana będzie prowadzona na koszt Zakładu. W przypadku pytań  prosimy o kontakt z Działem Wodociągów: tel: 33 874 58 10. Planowany termin zakończenia wymiany: 31.03.2024

Za powstałe z tego tytułu niedogodności i utrudnienia, przepraszamy.

                                                              Dyrektor Zakładu


27.04.2023
 - Kraty schodkowe.
 31 marca 2023 roku Spółka Ekopil z Piły, zgodnie z umową, przekazała do eksploatacji w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków, dwie kraty schodowe z prasopłuczką.  Zakres inwestycji obejmował także demontaż obecnego pomieszczenia na kraty wykonanego z płyt warstwowych i montaż w to miejsce nowego pomieszczenia po zainstalowaniu krat. Pomieszczenie jest oświetlone, ogrzewane i wentylowane mechanicznie. Razem wartość inwestycji wyniosła 590 400 zł brutto. W ramach robót uzupełniających Zakład siłami własnymi wykonał obudowę studni rozprężnej, kanałów doprowadzających i odprowadzających ścieki surowe na kraty z blachy nierdzewnej, okładziny ścian i posadzki pomieszczenia krat płytkami typu gress oraz zadaszenie i odprowadzenie wody z rynnami i spustami.

Kraty schodkowe 27.04.2023

12.04.2022
- Chłodnia kontenerowa. 7 kwietnia 2022 roku, firma „Vacuum Global” z Ostrzeszowa, zgodnie z zawartą umową, dostarczyła do Zakładu chłodnię kontenerową przeznaczoną do przechowywania martwej zwierzyny. Kontener chłodniczy wykonany jest z atestowanych płyt izolacyjnych poliuretanowych o grubości 100mm, wyposażony jest w instalację elektryczną i oświetleniową. Chłodnia posiada atest PZH i spełnia normy weterynaryjne pozwalające na przechowywanie martwej zwierzyny. Wartość zrealizowanej inwestycji to 31 980,00 zł brutto.

Chlodnia  

 
03.03.2022
- Instalacja odpylająca. 10 lutego 2022 roku na terenie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej, firma 
„Eko-Win” z Katowic uruchomiła i przekazała do eksploatacji instalację odpylającą typu mokrego. Instalacja ma za zadanie redukcję z powietrza pary wodnej zawierającej związki wapna, powstające w procesie technologicznym produkcji środka poprawiającego właściwości gleby, czyli coraz bardziej popularnego „Suszka Beskidzkiego”.Dodatkowo umożliwia ona również dozowanie preparatu dezodoryzującego do oczyszczonego powietrza, przez co pozytywnie oddziałuje  na otoczenie i poprawia warunki pracy. Wartość zrealizowanej inwestycji to 158 760,00 zł brutto.

Odpylanie

14.12.2021 
- Nowe wózki podporowe. W ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków, a dokładnie 
w dwóch osadnikach wtórnych, zamontowane i uruchomione zostały dwa nowe komplety napędowych wózków podporowych zgarniaczy radialnych osadu dennego. Wyposażone są w pług z listwą gumową i szczotkę talerzową odśnieżającą bieżnię. Urządzenia zastąpiły wyeksploatowane już wózki, pracujące nieprzetrwanie od uruchomienia oczyszczalni czyli od 1994 roku.

Wozki www


09.12.2021
 
Dużą wrażliwością i empatią wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Kukowie,
a w szczególności uczniowie klasy drugiej.
W ramach Międzynarodowego Projektu „EMOCJA” zebrali karmę oraz przedmioty niezbędne do codziennego utrzymania psów i kotów. Rezultaty zbiórki, w którą bardzo aktywnie włączyli się także Rodzice, przekroczyły wszelkie oczekiwania. Organizatorem akcji była Pani Ewelina Marszałek wspierana przez Panią Dyrektor Lucynę Sikorę oraz Panią Henrykę Gołuszkę – wychowawcę klasy. Owoce zbiórki dzieci przekazały Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej, który opiekuje się zagubionymi zwierzętami, do czasu odnalezienia ich właściciela.
W imieniu Zakładu dary dla zwierzaków odebrali: Dyrektor Zakładu Komunalnego – Pan Krzysztof Szczęch i Kierownik Oczyszczalni – Pan Maciej Sęczak. W podziękowaniu za wspaniałą postawę i ogromne zaangażowanie   uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Należy podkreślić, że akcje takie jak ta, pozwalają na wyzwolenie naturalnej wrażliwości, która drzemie w każdym dziecku i tylko czeka na iskrę, która spowoduje jej uwolnienie. Bardzo duża w tym zasługa Dyrekcji Szkoły i Pań opiekunek, które były katalizatorem całego przedsięwzięcia. Zaszczepiona w młodym wieku umiejętność dostrzegania potrzeb innych istot przekłada się na empatię i tolerancję dla ludzi jak również troskę o otaczającą przyrodę. A w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, trzeba mieć nadzieję, że nabyte w dzieciństwie pozytywne wzorce przeniosą się później na dorosłe życie.  

Podstawowe     Dodatkowe 1 

Dodatkowe 3     Dodatkowe 2    


09.12.2021
 - Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza, w dniu 09.12.2021r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody przy ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej, ul. Konopnickiej,
ul. dr Z. Karaś i ul. Kościelnej
 , w godzinach od 09:00 do 13:00.

09.12.2021 - Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu lub uszkodzenia wodomierza,
a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.


06.12.2021 - Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 19/2021 z dnia 29 października 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Komunalnego w zamian za Święto Bożego Narodzenia przypadające w wolną sobotę 25 grudnia 2021 r. 

28.10.2021 - Na terenie suskiej oczyszczalni uruchomiono nową, kontenerową stację zlewną ścieków dowożonych. Kontener jest izolowany termicznie, ogrzewany, wykonany ze stali nierdzewnej podobnie jak wyposażenie. Stacja jest nowoczesna, w pełni automatyczna, wyposażona m.in. w sito mechaniczne do automatycznego zatrzymywania zanieczyszczeńi system automatycznego płukania rurociągu po zakończeniu zrzutu ścieków. Dane dotyczące zrzutów, w tym: data i godzina, ilość, jakość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków są na bieżąco przekazywane do dyspozytorni oczyszczalni i archiwizowane.

1s (2)  3s (2)


27.10.2021
 -
Informacja o zmianie cen za wodę i ścieki od 30.10.2021 roku - link


WWW  PROMOCJA

 

27.10.2021 - Informacja o zmianie cen za wodę i ścieki od 30.10.2021 roku - link

25.10.2021
 -
Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Zagłosuj na inwestycje w Suchej Beskidzkiej - link

12.10.2021 - Dyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej informuje, iż z dniem 31 października 2021 roku przestanie funkcjonować kasa Zakładu. Zapłatę za świadczone przez Zaklad usługi od 1 listopada 2021 roku należy regulować bezgotówkowo.

15.07.2021 - Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 - link

20.04.2021 - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej rozpoczął produkcję środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Suszek Beskidzki” z odwodnionego osadu ściekowego. Suszek Beskidzki jest organiczno-mineralnym środkiem poprawiającym właściwości gleby, zawierającym azot, fosfor oraz wapń. W 1 tonie produktu zawiera się co najmniej 5 kg azotu (N), 2 kg fosforu (P2O5), 210 kg tlenku wapnia (CaO) oraz substancja organiczna. Produkt przeszedł pozytywnie kolejne etapy wymaganych badań, co pozwoliło na uzyskanie Decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającej na wprowadzenie produkowanego środka do obrotu.

Zgodnie z ww. decyzją, produkt może być stosowany:

- w sadownictwie
- w uprawie warzyw
- w uprawie roślin ozdobnych i na trawniki
- w uprawach polowych roślin rolniczych
- na użytkach zielonych
- do rekultywacji gruntów zdegradowanych; przeznaczonych pod zalesienia

Szczegóły stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby zawarte są w instrukcji.

Pliki do pobrania:

Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz
Instrukcja stosowania i przechowywania - pobierz

Suszek


20.04.2021
 - W
 oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej uruchomione zostały dwie nowoczesne turbodmuchawy do napowietrzania ścieków w bioreaktorach. Urządzenia charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością i wydajnością, uzyskanymi dzięki zastosowanej technologii łożysk powietrznych z wysokoobrotowym silnikiem o magnesach stałych. Pozwala to znacznie zredukować zużycie energii w stosunku do tradycyjnej dmuchawy o podobnych parametrach wydajnościowych. W dmuchawach brak jest jakichkolwiek układów smarnych i olejowych oraz związanych z nimi filtrów i uszczelnień. Wymianie eksploatacyjnej podlega jedynie mata filtrująca powietrze wprowadzane do dmuchawy. Wysoką wydajność nowych urządzeń pozwoliła na wyeliminowanie jednej z trzech pracujących dotychczas, najbardziej wyeksploatowanej dmuchawy.

IMG 6213    IMG 6215


19.04.2021
 - Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniach 28-30.04.2021r. - link

 

03.02.2021 - Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Konopnickiej, w dniu 03.02.2021r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody przy ul. Konopnickiej, ul. dr Z. Karaś, ul. Kościelnej
i ul. Krótkiej
 , w godzinach od 11:00 do 12:00.


10.12.2020
 - Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu lub uszkodzenia wodomierza,
a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.


15.10.2020
 - Informacja - Powszechny Spis Rolny 2020 - link
                       Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - link


27.05.2020 Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej przypomina i zachęca do korzystania z usług świadczonych przez Zakład. Szczegółowy zakres w zakładce - oferta, krótkie terminy realizacji.

13.05.2020 Dyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej informuje,
                       że od poniedziałku 18.05.2020 r. wznowiona zostaje działalność prowadzona w zakresie:

- Obsługi kasowej,

przyjęcia wpłat do kasy będą realizowane z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Bezpośredni kontakt kontrahenta z kasjerem będzie odbywał się w przedsionku/poczekalni wejścia do Zakładu po przywołaniu pracownika za pomocą zainstalowanego dzwonka. Mile widziane dokonywanie płatności odliczoną gotówką

- Laboratorium zakładowego

laboratorium będzie świadczyło usługi badania wody i ścieków w  pełnym zakresie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem laboratorium na nr tel. 33 874 20 79 wew. 220.
Bezpośredni kontakt kontrahenta z laborantem będzie odbywał się w przedsionku wejścia do Zakładu po przywołaniu pracownika za pomocą zainstalowanego dzwonka. Niezbędne druki pism są dostępne pod linkami: 
- zlecenie wykonania badań
- instrukcje poboru wody
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- klauzula informacyjna

Informujemy również, że laboratorium Zakładu Komunalnego nie posiada akredytacji ani zatwierdzonego systemu jakości wody przez PPIS, w związku z czym nie przeprowadza badań wody dla sklepów, zakładów produkcyjnych i punktów usługowych.

- Odczytów wodomierzy w budynkach

inkasent będzie wyposażony w wszelkie możliwe środki ochrony mające na celu zabezpieczanie siebie oraz naszych odbiorców. W trosce o zdrowie naszych kontrahentów oraz inkasenta przy kontakcie bezpośrednim prosimy o podanie informacji czy posesja nie jest objęta kwarantanną, W wypadku gdyby na terenie posesji przebywały osoby objęte kwarantanną lub posesja funkcjonowała jako izolatorium, inkasent nie może wejść na teren posesji i dokonać odczytu.
W tej sytuacji został uruchomiany nr telefonu 660 470 324, na który można przesyłać stan wodomierza w formie sms’a lub zdjęcia z dopisanymi danymi osobowymi kontrahenta. Odczyt wodomierza można również podać poprzez elektroniczne biuro obsługi e-bok. Niestety nie będzie możliwe dokonywanie płatności za usługi u inkasenta.

W dalszym ciągu zachęcamy naszych kontrahentów do załatwiania spraw telefonicznie, drogą elektroniczną lub poprzez e-bok oraz dokonywania płatności przelewem.

                                                                                                                 Dyrektor  Zakładu

 

19.03.2020 - Stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie odbioru odpadów komunalnych powstających w miejscach kwarantanny - pobierz


13.03.2020 - Informacja Dyrektora Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej:

Z UWAGI NA WPROWADZONY STAN EPIDEMICZNY NA TERENIE KRAJU,
OD DNIA 16.03.2020 ROKU, KASA ORAZ LABORATORIUM

ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 
BĘDĄ NIECZYNNE DO ODWOŁANIA.
WSZELKIE PŁATNOŚCI PROSIMY DOKONYWAĆ PRZELEWAMI.
PONADTO OBOWIĄZUJE ZAKAZ WEJŚCIA NA TEREN STACJI UZDATNIANIA WODY.


12.03.2020 
- Ogłoszenie

Wirus cz 2 copy

 

12.03.2020 - Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych - pobierz

13.12.2019- Odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników
Zakładu Komunalnego
Emeryci 2019


08.11.2019 -
Odbyły się zawody strzeleckie zakładów pracy z okazji Święta Niepodległości,
w których drużyna Zakładu Komunalnego zajęła II miejsce - link
Zawody 11.2019

 

03.10.2019 - Fotorelacja z uroczystości jubileuszowych - pobierz


20.09.2019 - 
W bieżącym roku Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej obchodzi 15-lecie swojej działalności 

oraz 50-lecie powstania i funkcjonowania usług komunalnych w Suchej Beskidzkiej. Uroczystości jubileuszowe połączone z mszą św. w intencji pracowników Zakładu Komunalnego i ich rodzin odbędą się w dniu 28.09.2019 roku w kaplicy  na zamku w Suchej Beskidzkiej.

02.01.2019 - Informacja o uruchomionym elektronicznym biurze obsługi klienta 

Info ZK12.2018

 

17.12.2018- Odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników
Zakładu Komunalnego - więcej zdjęć

Emeryci 201812y


30.11.2018
Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Płk. Semika
i ul. Z. Karaś,
w dniu 30.11.2018r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w rejonie
ulic: Płk. Semika i Z. Karaś,
w godzinach od 08:00 do 15:00.


16.11.2018
- Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypominamy wszystkim odbiorcom o konieczności właściwego zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu lub uszkodzenia wodomierza,
a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody.

 

09.11.2018 - UWAGA ! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z uchwalonym
dniem wolnym 12 listopada 2018 roku - pobierz 

25.10.2018 - Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych - pobierz

12.10.2018 - Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - pobierz

17.09.2018 - Nowe oferty pracy:
Referent Zaopatrzenia i Rozliczeń Transportu w Zakładzie Komunalnym (zastępstwo) - link

24.08.2018 - Nowe oferty pracy:
Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym - link

 

01.08.2018 - Nowe oferty pracy:
Kierownik Usług Komunalnych oraz Referent Zaopatrzenia i Rozliczeń Transportu w Zakładzie Komunalnym - link

 

03.07.2018 - Dyrektor Zakładu Komunalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym - link

 

25.06.2018 - O f e r t a p r a c y : Kierowca w Zakładzie Komunalnym - link

 

12.06.2018 - Informacja o zmianie cen taryf - pobierz
Decyzja o zatwierdzeniu taryf - pobierz

 

25.05.2018 - Informacje dotyczące nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) - pobierz plik

 

07.05.2018 - O f e r t a  p r a c y : Robotnik drogowy w Zakładzie Komunalnym - link

 

24.04.2018 - Informacja o awarii. Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej, w dniu 24.04.2018r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w rejonie ul. Zamkowej i Wadowickiej w godzinach od 11:15 do 14:00.

 

05.01.2018 - Informacja o zrealizowanych inwestycjach i remontach przeprowadzonych
przez Zakład w 2017 roku - pobierz

 

02.01.2018 - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok - pobierz
Zmiana w terminie odbioru odpadów segregowanych została zaznaczona żółtym kolorem w harmonogramie.

 

14.12.2017- Odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników Zakładu Komunalnego.

Emeryci 2017 m

 

01.04.2017 - Kolejny sezon rozpoczęty. Zapraszamy do korzystania z Miejskiej Wypożyczalni Rowerów.


ROWERnawww

 

01.10.2016 -Informacja o zmianie danych w związku z centralizacją rozliczeń podatku Vat

w Gminie Sucha Beskidzka - pobierz

 

16.06.2015 - Zapraszamy do korzystania z kolejnego punktu 

Miejskiej Wypożyczalni Rowerów przy Dworcu Autobusowym w Suchej Beskidzkiej.

DA2 (Kopiowanie)


19.01.2015 - Informacja. 
W związku ze zmianą nazewnictwa i przebiegu ulic: Błądzonka, Przemysłowa, Batalionów Chłopskich i A. Starzeńskiego, Zakład Komunalny prosi mieszkańców tych ulic o stawienie się w celu podpisania aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Aneks do umowy można podpisać :

- w dziale wodociągów ul. Role 133,
- w siedzibie Zakładu przy ul. Wadowickiej 4,

 

08.01.2015 - E-faktury. Informujemy, że zostały wdrożone systemy: powiadamiania wiadomościami sms 

o awariach i płatnościach oraz faktur elektronicznych, tzw. e-faktur. Aby otrzymywać faktury drogą elektroniczną, należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody i dostarczyć do Zakładu Komunalnego. Można to zrobić m.in. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pliki są do pobrania w zakładce strefa mieszkańca/jak załatwić sprawę.

08.10.2014Zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Stacji Uzdatniania Wody.

pomodernizacji więcej informacji

 

01.07.2014 - Uruchomiona została pierwsza w Powiecie Suskim Miejska Wypożyczalnia Rowerów.

ROWERnawww

  

26.05.2014 - Zasady segregacji odpadów

Segregacja znaczki  zasady segregacji

 

21.05.2014 - Poszerzyliśmy naszą ofertę o usługę wykaszania kosiarką rotacyjną.

1szer  więcej informacji