Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej rozpoczął produkcję środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Suszek Beskidzki” z odwodnionego osadu ściekowego. Suszek Beskidzki jest organiczno-mineralnym środkiem poprawiającym właściwości gleby, zawierającym azot, fosfor oraz wapń. W 1 tonie produktu zawiera się co najmniej 5 kg azotu (N), 2 kg fosforu (P2O5), 210 kg tlenku wapnia (CaO) oraz substancja organiczna. Produkt przeszedł pozytywnie kolejne etapy wymaganych badań, co pozwoliło na uzyskanie Decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającej na wprowadzenie produkowanego środka do obrotu.

Zgodnie z ww. decyzją, produkt może być stosowany:

- w sadownictwie

- w uprawie warzyw

- w uprawie roślin ozdobnych i na trawniki

- w uprawach polowych roślin rolniczych

- na użytkach zielonych

- do rekultywacji gruntów zdegradowanych; przeznaczonych pod zalesienia

Szczegóły stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby zawarte są w instrukcji.

Pliki do pobrania:

Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pobierz
Instrukcja stosowania i przechowywania - pobierz

Cena do uzgodnienia - odbiór własny. 

 

Protokołem nr 1/2023 z 23 sierpnia 2023 roku zakończyła się kontrola "Suszka Beskidzkiego" prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. Analiza parametrów biologicznych i fizyko-chemicznych, wykonana na podstawie przeprowadzonych badań, potwierdziła utrzymanie parametrów wymagań jakościowych dla organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. "Suszek Beskidzki" określonych w Decyzji nr G-1028/21 wydanej przez Minstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Sprawozdania z badań przeprowadzonych podczas kontroli:

Sprawozdanie nr NK/68/1-1/2023 - pobierz

Sprawozdanie nr IX/3/2023 - pobierz

 


Suszek