* zamówienie podstawienia kontenera KP7 w 2024 roku - pobierz

* wydawanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego

wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji; ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10

termin oczekiwania do 14 dni.

Potrzebne dokumenty:

- wniosek o wydanie warunków - pobierz

- mapa sytuacyjno - wysokościowa (ewidencyjna)

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

* wydawanie uzgodnień branżowych wzgl. sieci wod - kan

wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji; ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10

termin oczekiwania do 14 dni, wolne od opłat

- mapa sytuacyjno - wysokościowa (ewidencyjna)

* udzielanie informacji dotyczących przebiegu sieci wod. - kan

wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji; ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10

termin oczekiwania do 14 dni, wolne od opłat

* spisanie umowy z Zakładem Komunalnym na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

ul. Wadowicka 4; parter pok. 4 tel. 33 874 20 79 w. 217 lub przy ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10

realizacja w tym samym dniu, wolne od opłat

/zawarcie umowy osobiście w Zakładzie/

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o zawarcie umowy - pobierz

- wniosek o rozwiązanie umowy - pobierz

- wniosek o nienaliczanie opłat za ścieki - pobierz

- wniosek o wskazanie płatnika (zmiana danych) - pobierz

* spisanie umowy zlecenia z Zakładem Komunalnym na wykonanie przyłącza wod- kan przez Zakład Komunalny

Wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji; ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10, 
termin oczekiwania do 2 dni, wolne od opłat.

Potrzebne dokumenty:

- umowa zlecenia z Zakładem Komunalnym na wykonanie przyłącza wod-kan. przez Zakład Komunalny - do pobrania na miejscu

- zlecenie wykonania montażu/demontażu wodomierza - pobierz

* wydanie protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza

wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji;

ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10

termin oczekiwania do 7 dni, wolne od opłat

* wydanie oświadczenia (zgody) na wykonanie przyłącza wod-kan przez inną firmę

wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji ; ul. Za woda 37 tel. 33 874 58 10 realizacja w tym samym dniu, wolne od opłat.

Potrzebne dokumenty:

- oświadczenie - do pobrania na miejscu 

* wydawanie zaświadczeń o podłączeniu do sieci wod - kan

wydaje dział Wodociągów i Kanalizacji ul. Za wodą 37 tel. 33 874 58 10 w terminie do 7 dni, wolne od opłat

* informacji związanych z wystawianiem rachunku pobór wody i zrzut ścieków udziela:

St. Referent ds. wod-kan i zamówień publicznych ul. Wadowicka 4, parter pokój nr 4 tel. 33 874 20 79 w. 217

realizacja w tym samym dniu, wolne od opłat

* aby otrzymywać faktury droga elektroniczną należy pobrać, wypełnić i dostarczyc do nas oświadczenie o wyrażeniu zgody:

w formacie doc (do edycji) - pobierz

w formacie pdf - pobierz