Laboratorium świadczy usługi badania wody i ścieków w pełnym zakresie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
z pracownikiem laboratorium pod nr tel. 33 874 20 79 wew. 220.

Bezpośredni kontakt kontrahenta z laborantem odbywa się w przedsionku wejścia do Zakładu po przywołaniu pracownika za pomocą zainstalowanego dzwonka. Niezbędne druki pism są dostępne pod kliknięciu w link: 

- zlecenie wykonania badań
- instrukcje poboru wody
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
klauzula informacyjna
- cennik

Informujemy również, że laboratorium Zakładu Komunalnego nie posiada akredytacji ani zatwierdzonego systemu jakości wody przez PPIS, w związku z czym nie przeprowadza badań wody dla sklepów, zakładów produkcyjnych i punktów usługowych.

Badania wody i ścieków.

Zakres badania fizykochemicznego wody:

Temperatura, odczyn pH, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna właściwa,jon amonowy,azotany,azotyny, żelazo ogólne, mangan, glin, chlorki, siarczany,twardość,chlor wolny.

Zakres badania mikrobiologicznego wody:

Bakterie grupy coli, Escherichia coli, paciorkowce (enterokoki) kałowe, clostridia redukujące siarczyny, ogólna liczba mikroorganizmów w 36OC po 48h i w 22OC po 72h.

Zakres badania fizykochemicznego ścieków:

Temperatura,odczyn pH,BZT5,ChZT-Cr, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, chlorki,siarczany.

 

rzeka