Typ próbki: Woda uzdatniona

Miejsce pobrania próbki: Stacja Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej ul. Za Wodą 37.

 

Badania wykonane w laboratorium Zakładu Komunalnego:

Data poboru próbki: 13.05.2024 - pobierz

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - parametry grupy A:

Data poboru próbki: 11.10.2023 - pobierz 

Badania wykonane w laboratorium akredytowanym SGS Polska - parametry grupy B:

Data poboru próbki: 05.01.2024 - pobierz

 

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie:

Data poboru próbki: 04.01.2022 - pobierz

Ocena jakości wody wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Suchej Beskidzkiej 15.03.2024r. - pobierz