PRACOWNICY ZAKŁADU KOMUNALNEGO KOORDYNUJĄCY ZIMOWE UTRZYMANIE WYZNACZONYCH DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY SUCHA BESKIDZKA:

Kierownik Usług Komunalnych - Zygmunt Sumera, tel. 33 874 25 60, kom. 608 073 491

Referent Zaopatrzenia i Rozliczeń Transportu - Wiesław Orzechowski tel. 33 874 20 79 wewn. 218, kom. 698 696 655

 

Szczegółowe informacje na ten temat - link