PRACOWNICY ZAKŁADU KOMUNALNEGO KOORDYNUJĄCY ZIMOWE UTRZYMANIE WYZNACZONYCH DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY SUCHA BESKIDZKA:

Telefon stacjonarny: 33 874 20 79 wewn. 3 


Telefony komórkowe:

Pani Dorota Jołkowicz - tel. 660-470-324,

Pan Jacek Jędrzejak  tel. 660-470-324 .

Pan Roman Biłka - tel. 608-073-491

 

Szczegółowe informacje na ten temat - link